خوش آمدید!

 

televizune.com میکوشد تا راهنمای جدول پخش برنامه‌های تلویزیونی شما بر روی شبکه جهانی اینترنت باشد. در راهنمای جدول پخش برنامه‌های televizune.com دسترسی به داده ها، در مورد زمان پخش برنامه‌های تلویزیونی مورد پسندتان بسادگی، زود، آسان و در یکجا ممکن گشته است. تلاش و کوشش ما بر این است که شما در هنگام ورود به televizune.com آسوده و خشنود از این جدول پخش بهره گیری نما یید.

خواهشمندیم نشانی‌ این راهنمای فارسی‌ جدول برنامه‌های تلویزیونی را به آگاهی‌ دوستان و نزدیکان خود برسانید.

2014-10-02 07:51 Asia/Tehran

irib 4
 
باز پخش شبكه افق01:05

تكرارمستند اوكاوانگا03:05

سخنراني الهي قمشه اي04:00

قرآن و اذان صبح04:30

باز پخش اردي بهشت04:55

سرود جمهوري اسلامي ايران06:00

پخش06:05

منتخب چهار سوي علم06:20

بازپخش كتابنامه07:00

تكرار چهار فصل07:15

اپسيلون07:35

باز پخش مكعب07:45

باز پخش پايان نا باروري08:20

مستند خارجي09:30

تكرار چهار فصل10:20

بازپخش كتابنامه10:30

سري جديد اردي بهشت10:50

قرآن و اذان ظهر11:50

تكرار افق نو12:05

چهار سوي علم13:05

چهره هاي ناشناخته ايران14:05

مستند اسب ايراني14:35

سينما سينما15:00

تكرار فرمول416:30

دوستان زمين17:30

دوستان زمين17:30

كتاب هديه دهيم17:55

اخبار علمي و فرهنگي+اذان مغرب18:00

كتابنامه18:30

كلاكت418:45

سپهر سياست19:15

اخبار20:00

دانه20:35

مستند درخواستي پژوهشگران22:05

افق نو22:30

سري سوم "كارنامه "23:30

مستند دانش ژرفا24:20
  1999-2014 |  havairan AT gmail.com